U kunt gratis lid worden van de Puzzeluitleen Vijfhoek. De Puzzeluitleen Vijfhoek is er voor alle inwoners van de gemeente Deventer van 18 jaar of ouder. Met het contactformulier dat op de website staat, meldt u zich aan. In het bericht maakt u kenbaar dat u lid wilt worden.

Het lenen van één of meerdere puzzels is in beginsel gratis. De uitleenduur van de geleende puzzel is 4 weken, u kunt een puzzel 1-malig verlengen door een contactformulier in te vullen en dit in het bericht aan te geven met de naam en code van de puzzel. Levert u de puzzel te laat in, dan is € 2,50 verschuldigd. Wij vragen iedereen zorgvuldig met de puzzels om te gaan.

Is een puzzel niet compleet, meldt dit dan even, dan maken wij er een aantekening van, zodat de volgende puzzelaar weet dat er een stukje mist.

De puzzels worden uitgeleend vanuit het Verbindingscentrum de 5Hoek, Andriessenplein 1. Er kan dan een puzzel worden uitgezocht en geleend met behulp van de catalogus daar aanwezig, openingstijden zijn iedere zaterdagmorgen van 9:00-12:00 uur (behoudens feestdagen).

Kijk voor meer informatie ook naar de nieuwsberichten.

Team Puzzeluitleen Vijfhoek