In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken. Voor de Puzzeluitleen Vijfhoek Deventer is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk.

De Puzzeluitleen Vijfhoek Deventer respecteert uw privacy en draagt er zorgt voor dat de persoonlijke informatie die u (in de Puzzeluitleen Vijfhoek Deventer, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, uw leengegevens of uw voorkeuren die u bij ons heeft opgegeven.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van het door u afgesloten Puzzeluitleen Vijfhoek Deventer lidmaatschap, waaronder begrepen de registratie van de door u geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie.
 • Voor het versturen van een herinnering als er nog materialen bij u thuis zijn, of een factuur als u materialen niet terugbrengt.
 • Voor het versturen van een bericht over de status van uw reservering. Het bericht kunnen we sturen naar uw e-mail of huisadres of per telefoon.
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen.
 • Om u te informeren over praktische zaken rondom een activiteit.
 • Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de Puzzeluitleen Vijfhoek Deventer.
 • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening
 • Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.
 • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor toestemming heeft verleend.

Doorgifte aan derden

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op de Puzzeluitleen Vijfhoek rust. In de volgende situaties kan doorgifte wel plaatsvinden. Zie toelichting.

 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers
 • Op grond van wettelijke verplichtingen
 • Voor het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening

Door ons ingeschakelde leveranciers

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“verwerkersovereenkomst”). Het komt er op neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties. Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt.

Gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Vragen en recht op inzage en correctie

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Puzzeluitleen Vijfhoek Deventer, of als u deze gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan aan veranderingen onderhevig zijn. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Puzzeluitleen Vijfhoek Deventer. De Puzzeluitleen Vijfhoek Deventer kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Puzzeluitleen Vijfhoek
Richard Holstraat 9
7425 GM Deventer

Akkoordverklaring

Met het in ontvangst nemen en lezen van deze statement gaat u akkoord met de privacyverklaring.